นิยามใหม่ของวิธีที่ NASA เข้าสู่อวกาศ

ก่อนการเปิดตัว Crew Dragon ครั้งแรกของ SpaceX ภัณฑารักษ์ประวัติศาสตร์อวกาศ Jennifer Levasseur ตรวจสอบว่าความสัมพันธ์ของ NASA กับผู้รับเหมาที่สร้างยานอวกาศได้เปลี่ยนไปตั้งแต่วันแรกของการบินในอวกาศของมนุษย์อย่างไร การสิ้นสุดโครงการกระสวยอวกาศในปี 2554 ส่งสัญญาณถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของนาซ่า ไม่เพียงเพราะยานพาหนะที่ใช้งานได้นานที่สุดกำลังจะหยุดให้บริการ แต่เนื่องจากการไปยังบ้านถาวรของเราในอวกาศ สถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) จะไม่เกิดขึ้นแบบเดิมอีก เป็นเวลาเกือบทศวรรษแล้วที่หน่วยงานอวกาศของสหรัฐฯ พึ่งพายานอวกาศ Soyuz...